Seminarium eksperckie w Warszawie

11 października 2010 roku o godzinie 11.00 w Hotelu MDM w Warszawie przy Placu Konstytucji 1 odbędzie się seminarium eksperckie pt. „Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw”będące podsumowaniem projektu badawczego realizowanego przez Instytut Badań i Analiz GRUPA Olsztyńska Szkołą Biznesu na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem seminarium jest przeprowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu i przedstawicielami środowisk naukowych na temat prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu strategii opartych na niszy rynkowej, możliwości rozwoju w niszy oraz uzyskiwania przewago konkurencyjnej.

Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki badania a także zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk polskich mikroprzedsiębiorstw, które już działają w oparciu o strategię niszy.

Projekt zakłada również zwiększenie wiedzy instytucji publicznych i otoczenia biznesu na temat strategii działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

W załączniku program seminarium i formularz zgłoszeniowy.