Seminarium ABC pomocy publicznej dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „ABC pomocy publicznej dla MŚP”.

Jego celem jest przedstawienie kluczowych z punktu widzenia praktyki funkcjonowania MŚP zagadnień dotyczących pomocy publicznej, w szczególności pomocy de minimis.

Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

MIEJSCE: Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, Warszawa
TERMIN: 21 lutego 2019 roku, w godz. 10:30 – 14:00.

Dodatkowych informacji o seminarium udziela p. Aneta Nagrodkiewicz, e-mail: aneta_nagrodkiewicz@parp.gov.pl.

REJESTRACJA I PROGRAM

———————————————————

Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ze środków budżetu państwa.