Sejm przyjął ustawę o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości przygotowało projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Dokument 24 lipca 2015 r. przyjął Sejm RP. Ustawa ma upowszechnić wśród przedsiębiorców polubowne rozwiązywanie konfliktów poprzez wykorzystywanie mediacji. Kolejnym plusem jest odciążenie systemu sądownictwa.

Nowe przepisy mają m.in. uświadomić przedsiębiorcom, że sądy nie są jedynym miejscem na rozwiązywanie konfliktów. Są metody alternatywne takie jak np. mediacje, czyli polubowne rozwiązywanie sporów.
Rozwiązania zaproponowane w ustawie wzajemnie się uzupełniają i stanowią pakiet narzędzi prawnych, który w sposób całościowy wspiera wykorzystanie polubownych metod rozwiązywania sporów w Polsce. Dokument powstał w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, środowiskiem naukowym, sędziami, mediatorami oraz pełnomocnikami.

W projekcie znalazły się również zachęty podatkowe – możliwość rozliczania faktury korygującej i innych dokumentów korygujących w zakresie korekty przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów (korekta podstawy opodatkowania w PIT i CIT) w bieżącym okresie rozliczeniowym w przypadku zawarcia ugody. Zmniejszy to uciążliwości w stosunku do dzisiejszego obowiązku dokonywania korekty wstecz.
Więcej: LINK