Samotny ojciec z prawem do urlopu macierzyńskiego

Od 14 sierpnia obowiązują zmiany dające prawo samotnym ojcom na skorzystanie z urlopu i zasiłku macierzyńskiego.

Od tego dnia ojciec dziecka lub ubezpieczony członek najbliższej rodziny będzie mógł skorzystać z zasiłku macierzyńskiego w przypadku: śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę, gdy nie może ona sprawować opieki nad dzieckiem.
Więcej: LINK