Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 06/05/2008

Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego

Obradujący w dniu 12 czerwca 2007 r. Kongres Rzemiosła Polskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany statutu ZRP. W statucie dodany został m.in. nowy rozdział – „VI a Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego”. Sąd został powołany w wyniku postulatów środowiska o pogłębienie dialogu międzyorganizacyjnego, jako metody mediacji w konfliktach i sporach o charakterze organizacyjno-samorządowym, pomiędzy organizacjami rzemieślniczymi i działaczami samorządu gospodarczego rzemiosła.

W kwietniu br. zakończony został proces wyłaniania arbitrów wchodzących w skład Sądu Polubownego Rzemiosła, desygnowanych przez poszczególne izby rzemieślnicze spośród rzemieślników spełniających statutowe warunki przewidziane dla członków organów Związku ( każda z izb miała prawo zgłosić dwóch arbitrów).

W dniu 23 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Polubownego Rzemiosła Polskiego, podczas którego arbitrzy zapoznali się z zasadami działalności Sądu oraz wybrali Prezydium Sądu w składzie:

Przewodniczący Sądu - Kazimierz BISZTA - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu
Zastępca Przewodniczącego - Władysław MAZUR - Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
Zastępca Przewodniczącego - Krzysztof PIĄTEK - Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie
 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018