Rzeszowska Izba organizuje kursy i szkolenia również w sezonie wakacyjnym

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” złożyła ofertę szkoleniową i podjęła współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu Województwa Podkarpackiego oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie szkoleń osób bezrobotnych w zawodach rzemieślniczych oraz poszukiwanych na rynku pracy. Jej efektem jest przeszkolenie ponad 70 osób w takich zawodach jak: blacharz budowlany, blacharz samochodowy, cukiernik, dekarz, fryzjer, glazurnik, krawiec, lakiernik samochodowy, malarz-tapeciarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, stolarz budowlany, tapicer, technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz dekorator przedmiotów decoupage i sprzedawca.

Większość osób po zakończeniu szkolenia przystąpiła do egzaminów kwalifikacyjnych, uzyskując tytuł czeladnika lub tytuł zawodowy.

Te działania będą systematycznie rozwijane, gdyż oferta szkoleniowa rzeszowskiej Izby Rzemieślniczej zawsze jest dopasowywana do wymagań instytucji, która kieruje na wybrane kursy osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, a także do zmieniającego się zapotrzebowania rynku pracy.