„Rzemiosło – najlepszy pracodawca w regionie”

„Rzemiosło – najlepszy pracodawca w regionie” to projekt realizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach i katowicki oddział Telewizji Polskiej S.A. W  ramach projektu powstaje 30 programów telewizyjnych i 30  skorelowanych z nimi tematycznie artykułów prasowych. W  materiałach tych przedstawiane są sylwetki śląskich i  zagłębiowskich rzemieślników, którzy mówią o swojej pracy  i korzyściach płynących z udziału w rzemieślniczym systemie  nauki zawodu.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu – www.mamswietnaprace.pl, gdzie można przeczytać artykuły i obejrzeć spoty reklamowe dotyczące rzemieślników i ich zawodów.