Rzeczpospolita: Za braki w dokumentacji grozi nawet 30 tys. zł grzywny

Jak donosi dzisiejsza Rzeczpospolita, każdy przedsiębiorca zatrudniający młodocianych pracowników musi posiadać jego akta osobowe. Dotyczy to zarówno wykonujących zadania na podstawie zwykłej umowy o pracę, jak i w celu przygotowania zawodowego.

Jedna z czytelniczek Rzeczpospolitej zapytała eksperta: „czy mam zakładać akta osobowe dla młodocianych pracowników? Czy muszą oni mieć badania lekarskie, szkolenia bhp? A jeśli zwolniłam pracownika i nie miałam wszystkich dokumentów, kto może to skontrolować? Nie mam kontaktu z pracownikiem, aby to uzupełnić, czy grozi mi kara 5 tys. zł?”

Zdaniem ekspertów dla młodocianych pracowników stosuje się dziewiąty dział kodeksu pracy. Odnoszą się do nich ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Pracodawca powinien założyć i prowadzić dla każdego młodocianego m.in.: akta osobowe, kartę ewidencji czasu pracy, czy imienną kartę wynagrodzenia.
 

Więcej: Rzeczpospolita
Ewa Drzewiecka
20.01.2010