Rzeczpospolita: W przyszłym roku wyższe składki od firm

Prowadzący działalność gospodarczą będą od stycznia odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne w jednakowej wysokości przez 12 miesięcy. W porównaniu z grudniem wzrosną one o ponad 40 zł.

W tej chwili wysokość składek zmienia się co trzy miesiące, a minimalna podstawa ich wymiaru to 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Począwszy od stycznia będzie to minimum 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

– Stabilizacja jest korzystna, nawet, jeśli oznacza nieco większe obciążenie. Liczy się spokój i pewność rozliczeń. Zresztą, w rocznym rozrachunku, biorąc pod uwagę inflację, może się okazać, że przedsiębiorcy na tej zmianie zyskają – twierdzi Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Rzeczpospolita
Magdalena Januszewska
17.12.2008