Rzeczpospolita: Promocja konkretnych branż i całej gospodarki

„Z misją gospodarczą mają szansę wyjechać przedsiębiorcy, którzy zgłoszą swój udział w programie promocji. Fundusze sfinansują nawet 60 proc. kosztów takiej ekspedycji” – informuje Rzeczpospolita.

„Fundusze europejskie wspierają firmy stawiające na eksport i zdobywanie nowych rynków. Drogi takiego wsparcia oferują regionalne programy operacyjne oraz program krajowy „Innowacyjna gospodarka”. Właśnie w tym ostatnim pojawiło się niedawno nowe działanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”. Jego celem jest wspomaganie udziału firm w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.”

„Na pytania czytelników związane z tym działaniem odpowiadał ekspert z Ministerstwa Gospodarki, w trakcie dyżuru telefonicznego zorganizowanego w redakcji Rzeczpospolitej”.

Więcej: rp.pl
Michał Kołtuniak
14.09.2010