Rzeczpospolita: Polskie firmy dalej tkwią po uszy w kryzysie

„Większość firm jest ciągle w złej kondycji. W porównaniu z pierwszym kwartałem poprawę zanotowały najmniejsze spółki, co jest jednak tłumaczone czynnikami sezonowymi” – czytamy w Rzeczpospolitej.

„Na koniec I kwartału wśród firm zatrudniających do dziewięciu pracowników aż 43 proc. było w bardzo złej kondycji, jednak na koniec czerwca odsetek zmalał do 26 proc. – Wiosną rozpoczyna się najlepszy okres dla firm usługowych związany choćby z remontami i innymi pracami budowlanymi. Zakończy się w październiku i jeśli do tego czasu nie ruszy aktywność deweloperów, dla których małe firmy są podwykonawcami, znów będzie tak samo źle, jak było na koniec pierwszego kwartału – mówi Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego.”

„Nadal w zdecydowanie najlepszej sytuacji są firmy największe, zatrudniające ponad 250 osób. Wśród nich 52 proc. jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej, w bardzo złej jedynie, co piąta. W ich przypadku tak ogromnym problemem nie są zatory płatnicze, które dotykają głównie najmniejszych przedsiębiorców.”

Więcej: rp.pl
Piotr Mazurkiewicz
22.07.2010
LINK