Rzeczpospolita: Nowe składki rok później

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dzięki, której do kasy ZUS wpłyną dodatkowe pieniądze. Nowe prawo ma wejść w życie w 2015 roku.

Zmienią się zasady oskładkowania umów zleceń oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych – czytamy w Rzeczpospolitej. W myśl nowych przepisów zleceniobiorcy, którzy będą zatrudnieni na więcej niż jednej umowie, będą płacili składki od zarobków z umów do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Pracodawcom wydłużenie czasu wprowadzenia zmian o rok podoba się, tym bardziej, że dopracowania wymaga system rozliczania składek. Pracodawca musi mieć wiedzę, ile umów zleceń obciąża jego pracownika i jakiego rzędu są to wynagrodzenia.Za błędne wyliczenia, czyli przekroczenie kwoty należnych składek odpowiedzialność będzie ponosił pracodawca.

Z odroczenia wejścia w życie nowelizacji ustawy mnie zadowolone są związki zawodowe. Zdaniem związkowców w proponowanej wersji projektu zabrakło też ich postulatu dotyczącego oskładkowania zarządów spółek.

Więcej:
rp.pl
Mateusz Przemek
28.11.2013
LINK