Rzeczpospolita: Najpierw wniosek, potem etat dla młodocianego

Wnioski o zawarcie umowy o refundacje wynagrodzeń i składek ZUS młodocianych pracowników możemy składać przez 12 miesięcy, nie czekając na dokument dotyczący ich zawodowego przygotowania.

„Takie zmiany wprowadza nowela z 19 grudnia 2008 r. do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DzU nr 235, poz. 1601). Weszła w życie 1 stycznia 2009 r.” – czytamy w gazecie Rzeczpospolita

Więcej: Rzeczpospolita

Marta Gadomska
07.01.2009