Rzeczpospolita: Mały i średni biznes ucierpiał najmocniej

„Spadek liczby zamówień oraz gorszy dostęp do kredytów. To najpoważniejsze bariery rozwoju, jakie w ostatnich miesiącach wskazują przedsiębiorcy” – czytamy w Rzeczpospolitej.

„Największe problemy w bankach komercyjnych miały małe i średnie firmy. Z tego też powodu widoczne było przegrupowanie tych małych, lokalnych, które stawały się klientami banków spółdzielczych – ocenia Adam Ambrozik, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich. Z ankiety, jaką konfederacja prowadziła wśród swoich członków, wynika, że przedsiębiorstwa wskazywały ograniczenie kredytu jako przyczynę spadków w produkcji i problemów z terminowym regulowaniem należności (płatności).”

 

„– Banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów, obwarowały je różnymi warunkami oraz podniosły marże. Niejednokrotnie “w biegu” usiłowano zmieniać warunki kredytu, ograniczać czy zamykać linie kredytowe. Ofiarą padały w pierwszej kolejności wnioski o nawet niewielkie kredyty inwestycyjne. W przypadku kredytów na bieżącą działalność “śrubowano” warunki, co często prowadziło do rezygnacji z ich zaciągania.
Także z badań Krajowej Izby Gospodarczej wynika, że co piątej firmie, która ubiegała się o kredyt, odmówiono go. – Dlatego tak ważne było zmienienie prawa dotyczącego gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa – tłumaczy Piotr Jaworski z KIG. – Szkoda, że przy wysoce użytecznej noweli ustawy to Ministerstwo Finansów stworzyło rozporządzenie wykonawcze, które sprawi, że ustawa będzie w znacznym stopniu martwa”.

„Z losowo wybranych 358 firm mikro, małych i średnich 56 proc. w I półroczu nie potrzebowało kredytu obrotowego i z niego nie korzystało. Wśród tych, które z niego korzystały, 18 proc. odnotowało zmiany w dostępie do tego kredytu, a 26 proc. – nie.”

„Organizacje przedsiębiorców martwi także to, że cieniem na współpracę firm z bankami kładzie się problem opcji walutowych. W efekcie między obiema stronami nie ma już stuprocentowego zaufania”.

Aleksandra Fandrejewska
Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/327530.html