Rzeczpospolita: Kredyt kupiecki gubi mikrofirmy

„Małe przedsiębiorstwa mają coraz więcej kłopotów finansowych z powodu niesolidnych partnerów.”

„Z analizy kondycji finansowej 200 tys. małych i mikrofirm wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet wynika, że małe i mikrofirmy mają coraz więcej problemó wynikających z przedłużających się terminów płatności od partnerów biznesowych.”

„- W lutym zapytaliśmy o zatory płatnicze wszystkie izby i cechy rzemieślnicze. Sytuacja się pogarsza, kontrahenci płaca coraz dłużej – mówi Jerzy Bartnik, szef Związku Rzemiosła Polskiego.”

Więcej: rp.pl
Aleksandra Fandrejewska
12.03.2010
LINK