Rzeczpospolita: Kierowniku nie krzycz na podwładnego

„Związkowcy i pracodawcy skończyli właśnie prace nad wspólną deklaracją w tej sprawie. Sygnatariuszami są największe organizacje związkowe: ”Solidarność, OPZZ. Ze strony organizacji pracodawców pod deklaracja podpisały się PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego” – czytamy w dzienniku.

 

Chodzi o przeciwdziałanie nękaniu i przemocy w miejscu pracy. Partnerzy społeczni chcą w ten sposób stworzyć system wczesnego ostrzegania. ” Bez tego wiele takich przypadków może się skończyć postawieniem pracodawcy poważniejszych zarzutów i procesem”.

 

„To bardzo ważne porozumienie, gdyż prewencja antymobbingowa i antydyskryminacyjna, to nie jest rozdawanie pracownikom ulotek na kredowym papierze, tylko wprowadzenie w firmie konkretnych rozwiązań pozwalających na realne przeciwdziałanie tym zjawiskom” – podaje Rzeczpospolita.

 

Więcej:
rp.pl/prawo