Rzeczpospolita: Jeśli zatrudniasz uczniów, szybko złóż wniosek o dofinansowanie

W dzisiejszej Rzeczpospolitej czytamy, że „pracodawcy, którzy w swoich firmach przygotowują do zawodu młodych pracowników, do 15 listopada muszą do ochotniczych hufców pracy złożyć podania o refundację wynagrodzeń młodocianych. Jeśli się spóźnią, mogą nie otrzymać wsparcia.”

 

„Nie wszyscy jednak przedsiębiorcy muszą się spieszyć z wnioskami i składać je w tym terminie. Nie dotyczy to tych, którzy prowadzą przygotowanie zawodowe młodocianych, z którymi poprzedni pracodawca rozwiązał umowę. Tacy pracodawcy wnioski o zawarcie umów o refundację muszą złożyć do OHP w miesiącu, w którym przejęli pracownika. Wskazuje na to rozporządzenie z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DzU nr 77, poz. 518 ze zm.). Ponadto zgodnie z nim, jeśli nauka zawodu odbywa się w formach pozaszkolnych, wówczas wspomniany wniosek należy złożyć do 20. każdego miesiąca.”

 

Więcej: Rzeczpospolita

Izabela Rakowska-Boroń
 08.10.2009
Rzeczpospolita