Kolejna edycja Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta

Związek Rzemiosła Polskiego jest organizatorem i sponsorem ustanowionej w 1994 roku Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta. Nagroda upamiętniająca postać wybitnego Pisarza – Noblisty – Rzemieślnika zyskała wysoki prestiż i uznanie w środowiskach artystycznych i medialnych.

 

W 2009 roku Związek Rzemiosła Polskiego przygotowuje XVI edycję Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta. Jak co roku, chcemy wyłonić w toku procedury konkursowej laureatów nagrody w dwóch kategoriach: „Za twórczość całego życia” i „Za książkę roku” (wydaną w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, tj. w 2008 r.).

 

Kandydatów do Nagrody w kategorii „za twórczość całego życia” mogą zgłaszać członkowie Jury, w skład, którego wchodzą pisarze – laureaci Nagrody, Prezydium Zarządu ZRP i szefowie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Związku Literatów Polskich. Z kolei kandydatów w kategorii „za książkę roku” mogą zgłaszać wydawnictwa.

 

Od kilku lat Jury Nagrody Literackiej im. Reymonta przyznaje także rzemieślnikom Nagrodę Specjalną za twórczość literacką. Przedstawiciele rzemiosła otrzymują też Honorowe Wyróżnienia za działalność artystyczną i upowszechnianie kultury.

 

Regulamin Konkursu znajduje się na stronach internetowych Związku Rzemiosła Polskiego: www.zrp.pl

 

Kandydatury wraz z rekomendacją można składać w terminie do 27 listopada 2009 r. pisemnie na adres:

 

Związek Rzemiosła Polskiego

ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa,
tel. (22) 50-44-251, fax 50-44-250 lub e-mail: zrp@zrp.pl, kadry@zrp.pl
z dopiskiem „Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta – XVI edycja”