Rzeczpospolita: Firmy mogą pozyskać dotacje na integrację informatyczną

„Od 29 października do końcalistopada PARP przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów, których celem jest utworzenie lub rozwinięcie systemów współpracy między przedsiębiorcami” – podaje dziennik.

 

„O dofinansowanie w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” programu Innowacyjna gospodarka maja prawo ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.”

„Przedmiotem wsparcia mogą być m.in. przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym oraz organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej” – czytamy w dzienniku.

Działanie ma za zadanie pomóc przedsiębiorcom w tworzeniu wspólnych przedsięwzięć biznesowych w wersji elektronicznej.

 

Więcej: rp.pl
22.10.2010