Rzeczpospolita: Dwa miliardy złotych dla firm

„Wartość wsparcia dostępnego w 2010 roku w regionach, przekroczy 5 mld zł.” – czytamy w Rzeczpospolitej.

„W pięciu województwach nie przyjęto jeszcze harmonogramu na 2010 rok. Są wśród nich lubuskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Ponad 2 mld zł to dotacje wspierające przedsiębiorczość, w tym bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla firm.”

„Władze województw kończą prace nad planami przyszłorocznych konkursów. Najwięcej pomocy unijnej w przyszłym roku planuje uruchomić województwo warmińsko-mazurskie (ponad 230 mln euro), łódzkie (prawie 143 mln euro) i kujawsko-pomorskie (139 mln euro). Największa wartość przyszłorocznych dotacji dla firm to ponad 89 mln euro w województwie lubelskim.”

„Z zapowiedzi samorządowców wynika, że dla przedsiębiorców przyszły rok będzie ostatnią szansą na zdobycie pomocy na inwestycje, choć np. w województwie lubuskim środki na dotacje bezpośrednie dla firm skończyły się już w tym roku.”

„Przedsiębiorcy będą jednak mogli zacząć korzystać z pożyczek wspieranych unijnymi środkami. Wszystkie województwa zapowiedziały, że już w tym roku (w pierwszym i drugim kwartale) uruchomiona zostanie ta forma pomocy inwestycyjnej. Łącznie przeznaczyły na ten cel około 650 mln euro.”

„Informacji na ten temat należy szukać na stronach internetowych urzędów marszałkowskich lub instytucji rozdzielających pomoc dla firm (np. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości czy Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej).”

Więcej: rp.pl

Urszula Mirończuk

30.11.2009

LINK