Rzeczpospolita: Budżet dołoży do emerytury rodzica

Dobre wiadomości dla przedsiębiorców, zleceniobiorców i bezrobotnych zamieściła na swoich łamach „Rzeczpospolita”. Od 1 września zaczęły obowiązywać przepisy, które dają tym grupom prawo do urlopu wychowawczego.

W czasie urlopu wychowawczego osób prowadzących działalność gospodarczą co najmniej przez pół roku budżet zapłaci za nie nie tylko składkę emerytalną i rentową, ale także zdrowotną. Jeśli nie posiada się wymaganych sześciu miesięcy można liczyć jedynie na składkę emerytalną.

– Warunek prowadzenia działalności przez co najmniej sześć miesięcy jest spełniony, jeżeli dana osoba podlegała z tego tytułu nieprzerwanie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia opieki nad dzieckiem i opłacała składki na te ubezpieczenia. Przerwy w opłacaniu składek mogą być spowodowane wyłącznie pobieraniem świadczeń z ubezpieczenia chorobowego z tytułu tej działalności, np. zasiłku macierzyńskiego – tłumaczy Ewa Kosowska, dyrektor departamentu ubezpieczeń i składek ZUS w centrali w Warszawie.

Trzeba jednak pamiętać, że zawieszenie działalności na ten czas musi być faktyczne. Nie można podpisywać faktur czy odliczać wydatków na wynajem lokalu jako kosztów prowadzonej działalności. Jeśli ZUS uzna, że przedsiębiorca zamiast opiekować się dzieckiem, nadal prowadzi działalność, nałoży na niego obowiązek zapłaty składek razem z odsetkami od zaległości.

Więcej:rp.pl
Mateusz Rzemek
02.09.2013
LINK