Rzeczpospolita: Biznes krytykuje promocję gospodarki

„Choć zagraniczni inwestorzy wysoko lokują Polskę na liście swych potencjalnych celów, ostatecznie trafia tu zaledwie co siódmy rozważany projekt.”

„Polska traci szansę na przyspieszenie rozwoju gospodarczego i przyciągnięcie zagranicznego kapitału – uważają organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Kongresie Przedsiębiorczości. Ich zdaniem to efekt braku efektywnej promocji gospodarczej: 60 urzędów i instytucji, które zajmują się promocją, działa w sposób nieskoordynowany, a przeznaczane na promocję 100 mln zł rocznie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.”

„Przedsiębiorcy kolejny raz zaapelowali o przyjęcie przez rząd strategii promocji gospodarki, nad którą prace z niewiadomych powodów zostały zarzucone. W ubiegłym tygodniu pisała o tym „Rz”. Przedstawiciele biznesu domagają się także powołania wyspecjalizowanej agencji promocyjnej, która wspierałaby biznes i odpowiadając za cały system zagranicznej promocji gospodarczej, podlegałaby ministrowi gospodarki. Jej oddziałami zagranicznymi mogłyby się stać obecne wydziały promocji handlu i inwestycji działające przy polskich placówkach dyplomatycznych.”

Więcej: rp.pl

Adam Woźniak

1.12.2009

LINK