Rz: Gminy mogą pomóc przedsiębiorcom przetrwać kryzys

Gminy będą mogły wprowadzić za część 2020 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – donosi Rzeczpospolita. Możliwości te zapewnia gminom specustawa.

Więcej na: https://bit.ly/2wBUq10

Źródło: Rzeczpospolita