Projekt Export Intelligence – Ankieta dla firm

PwC we współpracy z Ministerstwem Rozwoju realizuje obecnie projekt Export Intelligence, którego głównym celem jest usprawnienie procesów zarządzania ekosystemem polskiego eksportu przez administrację publiczną i polskich przedsiębiorców. Projekt ma umożliwić opracowanie platformy internetowej, która będzie nie tylko gromadziła rozproszone źródła wiedzy, ale również wspierała analizę danych związanych z wymianą handlową i inwestycjami zagranicznymi.

W ramach pierwszego etapu projektu badane są doświadczenia i potrzeby potencjalnych użytkowników systemu – w tym polskich przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy mogą wziąć udział w dyskusji nad kształtem projektowanego rozwiązania.

Link do ankiety: www.pwc.pl/ankieta-firma

Ankieta dostępna do 31 marca 2020 r.

Udział w badaniu nie powinien zająć więcej niż 15 minut. Za każdą w pełni wypełnioną ankietę PwC przekaże 5 złotych na realizację celów statutowych Fundacji PwC, która wspiera edukację dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwija przedsiębiorczość i innowacyjność społeczną.