Ruszyły Regionalne Kongresy Zawodowe

Od 1 marca przez ponad miesiąc w całym kraju organizowane są Regionalne Kongresy Zawodowe. Podczas szesnastu spotkań w regionach Związek Rzemiosła Polskiego będzie upowszechniał zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w znowelizowanym w ubiegłym roku prawie oświatowym.

Nowe rozwiązania, których część wejdzie w życie od nowego roku szkolnego 2019/2020 dotyczy przede wszystkim zwiększenia wpływu pracodawców na funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego, dopasowania nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki i poszczególnych branż, a także przygotowaniu zmian programowych, organizacyjnych i prawnych, służących poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Chcemy, aby Regionalne Kongresy Zawodowe przedstawiły ogromny potencjał szkół prowadzących kształcenie zawodowe i techniczne w regionie, dały przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy między szkołami a pracodawcami. Spotkania będą również okazją do podziękowania i wyróżnienia pracodawców, którzy wsparli nasze działania i promowali szkolnictwo zawodowe wśród uczniów i rodziców.

Do udziału w kongresach zaproszeni zostali lokalni i regionalni pracodawcy reprezentujący branże, w których kształci się młodzież szkoły, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów, organów prowadzących szkoły zawodowe, wojewódzkich rady rynku pracy, izb rzemieślniczych oraz środowisk związanych z kształceniem branżowym i technicznym.

Regionalne Kongresy Zawodowe organizowane są przez wojewodów i kuratorów oświaty we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat spotkań w regionach znajdują się na stronach internetowych poszczególnych kuratoriów oświaty.

Terminy Regionalnych Kongresów Zawodowych

14 marca – Lublin
18 marca – Wałbrzych
19 marca – Szczecin
20 marca – Kielce
21 marca – Kraków
22 marca – Białystok
25 marca – Bydgoszcz
26 marca – Katowice
27 marca – Warszawa
27 marca – Grzymysławice (woj. wielkopolskie)
28 marca – Kleszczów (woj. łódzkie)
29 marca – Rzeszów
5 kwietnia – Olsztyn

Więcej na: https://bit.ly/2ToSySM