Ruszył nabór działania „Paszport do eksportu”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór projektów na działanie 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Trzecia runda aplikacyjna trwać będzie w terminie od 20 września do 08 października 2010 roku.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie: www.parp.gov.pl

 

PARP jako instytucja wdrażająca może zamknąć nabór wniosków przed dniem 08 październikam2010 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120 proc. alokacji.

Budżet działania wynosi blisko122 mln. euro, natomiast kwota środków przeznaczonych na III rundę naboru aplikacji wynosi niewiele ponad 180 mln zł.

 

Wsparcie finansowe udzielane w ramach działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielane w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem.

Więcej:

LINK