Ruszył Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw

25 maja 2010 roku w Brukseli uroczyście zainaugurowana została II edycja Europejskiego Tygodnia Przedsiębiorczości. Imprezy, seminaria i konferencje zorganizowane w ramach SME Week 2010 potrwają do 1 czerwca.

Tydzień Przedsiębiorczości to ogólnoeuropejska kampania odbywająca się równocześnie w 37 krajach. Jej celem jest propagowanie przedsiębiorczości oraz informowanie o możliwościach dostępnego wsparcia dla mikro-, małych i średnich firm na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Głównym organizatorem i koordynatorem Europejskiego Tygodnia MŚP 2010 jest Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej. W tym roku Koordynatorami ds. Europejskiego Tygodnia MŚP w Polsce są Związek Rzemiosł Polskiego oraz Ministerstwo Gospodarki.
 

Wydarzenia w Polsce w najbliższym czasie:
– Seminarium pt. Small Business Act – 27 maja 2010 r. w Łodzi
– Seminarium pt. Wpływ standaryzacji i normalizacji na skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE – Nowa Dyrektywa Maszynowa – 27 maja 2010 r. w Kielcach
– Spotkanie branży internetowej Netcamp – 27 maja 2010 r. w Szczecinie
– Giełda Start-upów – 27 maja 2010 r. w Krakowie
– IV Dni Innowacji, Transferu Wiedzy i Technologii – Energia Odnawialna – 28 maja 2010 r. w Olsztynie
– Forum pt. Dotacje na sukces! Jak śląskie przedsiębiorstwa wykorzystują fundusze unijne? – 28 maja 2010 r. w Sosnowcu
– Warsztaty pt. Synergia parków technologicznych i Enterprise Europe Network na rzecz innowacyjności przedsiębiorstw – 28 maja 2010 r. w Rzeszowie
– Szkolenie dla przedstawicieli MŚP pt. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji – miecz i tarcza przedsiębiorcy – 31 maja 2010 r. w Krakowie
– Szkolenie pt. ABC przygotowania projektu w 7. Programie Ramowym – 1 czerwca 2010 r. w Krakowie
– Seminarium pt. Innowacyjność w procedurach wytwarzania urządzeń z tworzyw sztucznych dla firm branży wodno-kanalizacyjnej w aspekcie wymagań dyrektywy 91,23,WE (PED) – 1 czerwca 2010 r. w Bydgoszczy
– Dzień informacyjny pt. Międzynarodowy transfer technologii – najlepsze praktyki oraz źródła finansowania – 8 czerwca 2010 r. w Warszawie
– V Dni Innowacji, Transferu Wiedzy i Technologii – Eko Innowacje – 11 czerwca 2010 r. w Olsztynie
– Seminarium pt. Możliwości finansowania działalności eksportowej dla firm z sektora MŚP – 18 czerwca 2010 r. w Warszawie
– Targi pt. Liderzy biznesu – II Policki Tydzień Przedsiębiorczości – 19 czerwca 2010 r. w Policach
– Seminarium pt. Dyrektywa usługowa – ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej – 21 czerwca 2010 r. w Lublinie
– Warsztaty pt. Fundusze dla przedsiębiorczych – 21 czerwca 2010 r. w Białymstoku
– Niemiecko-polskie spotkanie kooperacyjne – 23 czerwca 2010 r. w Łodzi
– Seminarium pt. Synergia parków technologicznych i Enterprise Europe Network na rzecz innowacyjności przedsiębiorstw – 29 czerwca 2010 r. w Toruniu
– Seminarium pt. Forum Przedsiębiorczości – popularyzacja wiedzy o ochronie własności intelektualnej wśród przedsiębiorców – 30 czerwca 2010 r. w Łodzi
 

Więcej informacji na temat Tygodnia MŚP: LINK