RP: Ograniczenia w handlu chwilowo wstrzymane

Jak podaje Rzeczpospolita aż 68 proc. badanych Polaków chce, by sklepy były otwarte w niedziele. Tak wynika z opinii przygotowanej przez Biuro Analiz Sejmowych do projektu, który ma wprowadzić jeszcze większe ograniczenia w handlu. Niekorzystne wyniki sondażu zbiegły się ze zdjęciem projektu ustawy z porządku obrad Sejmu.

Planowane zmiany w projekcie dotyczą m.in.

  • wydłużenia zakazu handlu od godz. 22.00 w sobotę do 5.00 w poniedziałek
  • ograniczenie statusu placówki pocztowej, która pozwala na handel w niedziele, do punktów faktycznie pełniących taką rolę
  • wykreślenie tytoniu jako działalności uzasadniającej pracę w czasie objętym zakazem handlu
  • doprecyzowanie przepisów o przeważającej działalności gospodarczej

Proponowane przez rząd zmiany nadal można komentować w panelu dyskusyjnym projektu Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła: https://bit.ly/2RtIoQ0

Źródło: Rzeczpospolita

Fot. Pixabay