Rozwój i konkurencyjność sektora budowlanego – konsultacje

Do 15 września 2011 roku Komisja Europejska prowadzi konsultacje dotyczące branży budowlanej. Ich celem jest zebranie opinii na temat obecnej sytuacji w budownictwie, co ma pomóc w przygotowaniu „Komunikatu na rzecz zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności w budownictwie oraz związanych z nim przedsiębiorstwach”.

Celem komunikatu jest wskazanie elementów rynku, regulacji oraz polityk wpływających w ostatnich latach na konkurencyjność rynku budowlanego. KE chce zawrzeć też w komunikacie ocenę stopnia wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju w tym sektorze. Ponadto, mają znaleźć się w nim propozycje inicjatyw, mających wspierać budownictwo na drodze do osiągnięcia celów konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. Komunikat ma zapewnić także lepszą spójność i koordynację działań prowadzonych na szczeblu europejskim, krajowym oraz branżowym.

Komisja Europejska chce poznać dzięki konsultacjom punkt widzenia wszystkich uczestników rynku budowlanego na potrzeby oraz wyzwania, z jakimi sektor ten będzie miał do czynienia w najbliższych latach. KE chce też zgromadzić propozycje władz publicznych, związków zawodowych, przedsiębiorców, organizacji branżowych i osób prywatnych związanych z budownictwem, w zakresie instrumentów, jakie mogłyby zostać wdrożone, aby zwiększyć konkurencyjność firm budowlanych i wzmocnić ich wpływ na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

Udział w konsultacjach można wziąć do 15 września 2011 roku, wypełniając ankietę on-line na stronie Komisji Europejskiej: LINK

Więcej informacji: LINK