Rozpoczęły się konsultacje w sprawie Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)

11 listopada 2010 roku Komisja Europejska otworzyła konsultacje publiczne dotyczące Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez promowanie i rozwijanie polityki innowacyjności (także eko-innowacyjności), ułatwianie im dostępu do kapitału, zachęcanie ich do wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, tworzenie regionalnych centrów wspomagania działalności gospodarczej, promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii.

 

Więcej informacji: LINK