Rozpoczęcie Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie

2 czerwca 2024 rozpoczęła się 112 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie, jako coroczne wydarzenie poświęcone zagadnieniom prawa pracy z udziałem przedstawicieli rządów, związków zawodowych i pracodawców z wszystkich krajów świata.

Podczas konferencji są wypracowywane konwencje i rekomendacje mające na celu poprawę warunków pracy, usuwanie dyskryminacji, stwarzanie warunków do współdziałania wszystkich podmiotów regulujących i współtworzących zasady prawa pracy w krajach członkowskich Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Strona pracodawców z Polski reprezentowana jest także przez eksperta Związku Rzemiosła Polskiego.