Konkurs „Kluby Rozwoju Cyfrowego” – spotkanie informacyjne

Informujemy, że 7 czerwca 2024 Centrum Projektów Europejskich organizuje spotkanie informacyjne w trybie on-line dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosku w do konkursu „Kluby Rozwoju Cyfrowego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Przekazane informacje pomogą uczestnikom w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych do tego konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 czerwca br. W ramach jednej instytucji może się zgłosić maksymalnie dwóch uczestników. Link do spotkania zostanie przesłany do 6 czerwca na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.  

Link do formularza

Więcej informacji o naborze dostępnych jest na stronie CPPC.

Dla kogo jest szkolenie?

Dla wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do konkursu KRC – Pilotaż

Program szkolenia:

  • 10:00 – 10.05  Powitanie uczestników spotkania.                       

  • 10:05 – 10:35  Ramy funkcjonowania Klubów Rozwoju Cyfrowego w Polsce.                       

  Cel i podstawowe założenia KRC, zalecenia dotyczące tworzenia KRC.   

  • 10:35 – 11:00  Panel pytań dotyczących Ram funkcjonowania KRC.
  • 11:00 – 11:15  Przerwa.
  • 11:15 – 13:00 Konkurs KRC Pilotaż w ramach FERC 2021-2027.                     

Informacje o naborze, Regulamin wyboru projektów, kryteria oraz przebieg oceny, założenia budżetu projektu, obsługa wniosków w SOWA EFS 

13.00 – 13:30  Panel pytań dotyczących konkursu KRC Pilotaż w ramach FERS 2021-2027.

13:30 – Podsumowanie i zakończenie spotkania.