Nie ma porozumienia w sprawie ustawy antykryzysowej

Posiedzenie Prezydium i Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 21 marca 2013 r. poświęcone było przygotowanemu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektowi ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Obradom przewodniczył Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Uczestniczył w nich również  Jacek Męcina Sekretarz Stanu w resorcie pracy.
Zgodnie z oczekiwaniem partnerów społecznych dyskusja dotyczyła oceny stanu realizacji pakietu działań antykryzysowych z 2009, w tym rezultatów funkcjonowania w latach 2009-2011 ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego.
 
Nie udało się podjąć uchwały rekomendującej przyjęcie systemowej ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy. Spośród siedmiu organizacji partnerów społecznych – NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych. zajęły negatywne stanowisko.

Wiceprzewodniczący Komisji Trójstronnej Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego podkreślał istotę znaczenia tej ustawy dla przedsiębiorców. Projekt był konsultowany z reprezentatywnymi organizacjami partnerów społecznych w ramach prac w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Propozycje Związku Rzemiosła Polskiego zostały przyjęte za zasadne na etapie przygotowania projektu w okresie styczeń-luty 2013 r. W związku z powyższym ZRP opowiada się za wprowadzeniem tych zapisów do porządku prawnego, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego, którego negatywne skutki sektor MŚP odczuwa coraz dotkliwiej. – Pomimo naszych obaw, że z pomocy skorzysta niewielka część mikro i małych firm, to uważamy je za potrzebne – powiedział Jerzy Bartnik