RODO – bez osobistej wizyty w urzędzie trudno uzyskać  informację

Dalszy ciąg zawirowań z RODO. Od 25 maja 2018 r. po wdrożeniu w życie przepisów unijnych dotyczących ochrony danych osobowych podatnicy mają nowy problem – bez osobistej wizyty w urzędzie skarbowym trudno o jakąkolwiek informację.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) nie ukrywa, że wejście w życie RODO uczuliło pracowników administracji skarbowej na zagadnienia ochrony danych osobowych, które są stosowane z obecnie przyjętą procedurą. Jednocześnie KAS informuje podatników, że droga telefoniczna w kontaktach z urzędami skarbowymi jest nadal wskazana.

Link:

http://www.rp.pl/Dane-osobowe/307159973-Problemy-podatnikow-po-wejsciu-w-zycie-RODO.html