Resort finansów nie zgadza się na zaliczki kwartalne dla podatników z ryczałtem

Ministerstwo gospodarki zwróciło się do resortu finansów z propozycją, aby przedsiębiorcy -ryczałtowcy wpłacali podatek dochodowy raz na kwartał. Zdaniem ministra gospodarki takie rozwiązanie ułatwiłoby prowadzenie działalności gospodarczej i byłoby bardziej sprawiedliwe i nie dyskryminowałoby żadnych przedsiębiorców. Nie widzi powodu, żeby utrzymywać stan obecny, że podatnicy rozliczający się na sadach ogólnych, kwartalnie mogą się rozliczać do momentu, kiedy ich przychody nie przekroczą 1.200 tys. euro W przypadku podatników z ryczałtem kwartalnie rozliczają się jedynie ci podatnicy, których roczne przychody nie przekraczają 25 tys. euro.

Ministerstwo finansów swoją decyzję argumentuje tym, że w przypadku wpłat kwartalnych pieniądze od ryczałtowców z opóźnieniem będą wpływały do fiskusa a dłużej będą przetrzymywane w kieszeniach podatników, na czym ucierpi budżet. Sprawę kwartalnych rozliczeń, która ma objąć wszystkich ryczałtowców rozpatrzy rząd podczas kolejnego posiedzenia.