Reprezentatywność Związku Rzemiosła Polskiego jako organizacji pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego potwierdzona

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnym postanowieniem z dnia 13 czerwca 2022 roku potwierdził reprezentatywność ZRP jako partnera po stronie organizacji pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego. Tym samym dla Związku Rzemiosła Polskiego i organizacji zrzeszonych w ZRP rozpoczyna się nowy okres aktywności na polu dialogu społecznego.