„Regulacje prawne dotyczące wybranych grup wyrobów”. Konferencja

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na konferencję poświęconą problematyce prawa technicznego, która odbędzie się w dniach 4-5 grudnia w Warszawie.
W trakcie spotkania zostaną omówione m.in:
•    obowiązki podmiotów gospodarczych
•    kwestie bieżące dla dyrektyw: maszynowej, dźwigowej, ciśnieniowej oraz urządzeń spalających paliwa gazowe
•    akredytacja i ocena jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji
•    zarządzanie chemikaliami – ograniczenia substancji w produktach konsumenckich
czy
•    nowe uregulowania dyrektyw ATEX (2014/34/UE)
•    nadzór nad rynkiem wyrobów podlegających dyrektywie ATEX
•    aktualny stan prac normalizacyjnych.
Konferencja będzie trwała dwa dni.
Więcej: LINK