Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2012

„Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2012” był tematem konferencji Banku Pekao, która odbyła się 31 stycznia 2013 roku.

Raport prezentuje wyniki wywiadów  przeprowadzonych z siedmioma  tysiącami właścicieli przedsiębiorstw, poświęconych najważniejszym aspektom prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy pytano  m.in.: o wyniki finansowe, przychody, zatrudnienie, inwestycje czy działalność eksportową.

Mikro i małe przedsiębiorstwa gorzej oceniają  kondycję całej gospodarki niż branży czy własnej firmy. Odnotowano też pogorszenie nastrojów przedsiębiorców. Większymi optymistami były firmy „młode” oraz małe. Mikro firmy  głównie finansują się ze źródeł  wewnętrznych, skłonność do  finansowania ze źródeł zewnętrznych rośnie wraz z wielkością  firmy. Jedynie 31% respondentów planuje aktywność  inwestycyjną, a 64% ankietowanych nie będzie ponosić żadnych wydatków inwestycyjnych.

Spośród pytań w ankiecie, na które odpowiedziały firmy najlepsze wyniki odnotowano przy ocenie zatrudnienia w mikro i małych firmach. Przedsiębiorcy zauważyli niewielkie zmniejszenia zatrudnienia w stosunku do zatrudnienia sprzed roku i spodziewają się zmniejszenia przychodów.
Właściciele  mikro i małych firm  byli także pytani o innowacyjność. Wbrew obiegowym opiniom o niskiej innowacyjności polskiego sektora MŚP badania pokazały, iż  26% ankietowanych wprowadziło nowy lub ulepszony produkt.

Raport  tegoroczny został wzbogacony o  temat wykorzystania  technologii  informatycznych przez mikro i małe firmy. Według Raportu  87% przedsiębiorców z sektora MŚP stwierdziło, że wykorzystuje komputery w swojej działalności gospodarczej. Własną stronę internetową ma tylko połowa firm. Chociaż mikro i małe firmy są na ogół świadome korzyści gospodarczych, jakie stwarza Internet, i na ogół posiadają dostęp  do niego, to jednak zakres wykorzystania technologii informatycznych, jest jeszcze stosunkowo niewielki.