Raport na temat najlepszych praktyk dla MŚP w zakresie transformacji energetycznej

SMEunited (Rzemiosło oraz MSP w Europie) opracowało raport pomocny w realizowaniu transformacji energetycznej MŚP. Poniżej realizowane i planowane działania wspierające MŚP w transformacji energetycznej:

  • Informowanie izb członkowskich o postępach w transformacji energetycznej za pośrednictwem strony internetowej ZRP, stron internetowych okręgowych izb rzemieślniczych i biuletynów,
  • Promowanie audytów energetycznych w zrzeszonych w strukturach ZRP MŚP przy wsparciu Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Budowlanych ZRP,
  • Udział w webinariach na temat transformacji energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz ograniczania emisji CO2 organizowanych przez instytucje publiczne i prywatne,
  • ZRP uczestniczył w dotowanym programie LIFE+ „3 razy środowisko” w latach 2013-2016 w celu podniesienia świadomości w kwestiach środowiskowych i zapewnienia doradztwa dla firm w zakresie metod organizacyjnych i technicznych w celu zmniejszenia ich emisji i zużycia surowców w produkcji i świadczeniu usług. Program ten łączył działania energooszczędne z korzystnymi efektami finansowymi dla właściciela. Skuteczne zastosowanie dobrych praktyk wypracowanych w tym programie pozwoliło uczestniczącym w nim firmom na produkcję czystej energii przy jednoczesnym obniżeniu rachunków za energię. ZRP śledzi długoterminowe wyniki programu wśród swoich firm członkowskich.
  • Podnoszenie świadomości poprzez znane osoby w mediach, które działają jako ambasadorzy.

Krajowe środki wsparcia dla MŚP w zakresie transformacji energetycznej:

Lokalny Kompas Klimatyczny: Program Kompas Klimatyczny prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie ze Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu (z perspektywą do roku 2030) oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030. Celem inicjatywy jest upowszechnienie nowoczesnych, skutecznych i efektywnych rozwiązań służących poprawie jakości życia mieszkańców i zwiększeniu odporności miast na skutki zmian klimatu, a także zwiększenie adaptacji do zmian klimatu na obszarach wiejskich. Wsparcie z programu FEnIKS: Fundusze Europejskie dla Mazowsza ukierunkowane na rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek na magazyny energii i instalacje OZE

Wsparcie z programu FEnIKS: Fundusze Europejskie dla Mazowsza ukierunkowane na rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek na
odnawialnych źródeł energii poprzez udzielanie preferencyjnych kredytów na instalacje magazynowania energii i OZE. Szczegółowe warunki składania wniosków będą dostępne w Banku BGK w drugim kwartale 2024 r. Kolejny program dotyczy poprawy efektywności energetycznej w budynkach: Warunkiem przystąpienia do programu jest osiągnięcie 30% poprawy efektywności. Moc instalacji projektów objętych przez ten program powinna wynosić ponad 0,5 MW.

Poniżej pełny dokument ( w jęz. angielskim):