Puls Biznesu:Biznes krytykuje nowe ulgi na ZUS

„Krytyczne wobec projektu resortu pracy (nowe ulgi na ZUS) są nie tylko organizacje skupiające duże i wielkie firmy. Przeciwko jest też Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP), największa w kraju organizacja skupiająca małe firmy”.— Choć reprezentujemy głównie mikrofirmy, to nie udzielamy poparcia dalszemu różnicowaniu obciążeń na ubezpieczenia społeczne ponoszonych przez przedsiębiorców. Wprowadzanie kolejnych ulg czy wydłużanie okresu płacenia ulgowych składek zaburzają warunki równejkonkurencji, szczególnie w przypadku prowadzących działalność jednoosobowo — powiedział Pulsowi Biznesu – Jan Gogolewski, prezes ZRP. „Podkreślił, że znaczna część podejmujących działalność zawiesza ją albo rezygnuje z niej wkrótce po zakończeniu okresu ulg w składkach na ZUS. — Nie widzimy zatem uzasadnienia dla dopłacania do nierentownej działalności — mówi prezes ZRP podpowiada, że lepszym wsparciem niż wydłużanie do trzech lat okresu ulgowego byłoby zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz urealnienie kosztów uzyskania przychodów.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu, w którym cytowane są wypowiedzi innych przedstawicieli organizacji pracodawców. Tematem jest projekt ministerstwa rodziny i pracy dający możliwość wydłużenia o rok płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne przez małe firmy.
Więcej:
pb.pl
Jarosław Królak
5.11.2017
LINK