Puls Biznesu: Unia Europejska kręci bat na dłużników

„Reforma regulowania płatności przegłosowana. Firmy i instytucje publiczne będą musiały płacić kontrahentom w ciągu 30 dni. Na opornych spadną karne odsetki. Aż 612 europarlamentarzystów zagłosowało wczoraj za dyrektywą o zwalczaniu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (przeciw było tylko 12).”

„Aż 98 proc. firm w UE ma problemy z uzyskiwaniem terminowych płatności. Co piąta obawia się z tego powodu utraty płynności finansowej. Średnie opóźnienie sięga 120 dni. Najgorzej pod tym względem jest w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoszech. Polska nie wypada najgorzej. W naszym kraju średnie opóźnienia sięgają 18 dni. W wyjątkowych przypadkach termin będzie mógł być wydłużony do 60. Na tego, kto nie zapłaci w ustawowym terminie, spadną odsetki wysokości 8 proc. wartości przeterminowanego długu. Do tego wierzyciel będzie mógł samodzielnie doliczyć 40 EUR rekompensaty.

„Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, jest sceptyczny. -Polacy mają szczególną zdolność omijania niewygodnych regulacji – mówi Jerzy Bartnik”

Więcej: Pb.pl
Jarosław Królak
21.10.2010