Puls Biznesu: Uciążliwa korekta

Skoro nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest polubowne załatwianie sporów, ten sam przedsiębiorca może negocjować nie tylko udzielenie rabatu czy obniżenie ceny, ale również wydłużenie terminu płatności – tak Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego argumentuje konieczność zmiany przepisów o korekcie kosztów – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Dziennik przytacza stanowisko ZRP w związku z konsultacjami społecznymi nad projektem ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. W przesłanym do Mariusza Haładyja, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Związek wyraził poparcie dla projektu i wskazał rozwiązania, które usprawnią rozliczeni podatkowe.

Szczególnie istotna z punktu widzenia ekspertów środowiska rzemiosła jest prpozycja uzupełnienia projektu ustawy o polubownym rozwiązywaniu sporów o przepisy uchylające mechanizm, tzw. korekty kosztów w sytuacji opóźnień w płatnościach. Miał on w założeniu ułatwić rozliczenie i zmniejszyć zatory płatnicze. W rzeczywistości jest utrudnieniem.

Więcej: pb.pl
12.03.2015
Iwona Jackowska
LINK