Puls Biznesu: Startuje dotacyjny hit roku dla MSP

Już wkrótce rozpocznie się wyścig o pieniądze na innowacyjne przedsięwzięcia dla firm z sektora mikro i MŚP. Między 15 maja, a 5 czerwca można będzie złożyć wniosek projektowy i starać się o zdobycie grantu z puli aż 850 mln zł na innowacje – informuje „Puls Biznesu”.

Zmagania konkursowe przeprowadza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Podzieli ona pieniądze z Brukseli na technologie, których efektem ma być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług.

Aby otrzymać dotację w poprzednim naborze, trzeba było zdobyć aż 97 na 100 punktów. Tym razem konkurencja może być równie zacięta, bo to ostatni tak duży konkurs w kończącej się perspektywie finansowej 2007-13. Szansę na dotacje mają projekty obejmujące zakup lub wprowadzenie w życie rozwiązań technologicznych, które są stosowane na świecie nie dłużej niż trzy lata lub ich globalny stopień rozprzestrzenienia w konkretnej branży nie przekracza 15 proc.

Więcej:pb.pl
09.05.2013
Sylwester Sacharczuk     
LINK