Puls Biznesu: Solidarność przeciw ustawie ratującej miejsca pracy

Na kolejnym już posiedzeniu Komisji Trójstronnej w sprawie projektu tzw. ustawy antykryzysowej znów nie doszło do porozumienia. Związki zawodowe nie chcą poprzeć projekt ustawy, przygotowanej przez resort pracy.

Zdaniem związkowców niektóre zapisy projektu są niezgodne z konstytucją.

Ministerstwo proponuje, aby firma, której obroty spadną z powodu kryzysu co najmniej o 15 proc., mogła przez pół roku uzyskiwać dopłaty (po ok. 1 tys. zł) do każdego utrzymanego etatu. W okresie wsparcia i 3 miesiące po jego ustaniu pracodawca nie mógłby zwolnić pracownika. Mimo oporu związkowców projektem wkrótce zajmie się rząd. 6 miesięcy Takiego okresu ochronnego dla dotowanych etatów chcą związkowcy.

Więcej:pb.pl
22.03.2013