Puls Biznesu: Składki znowu wzrosną

Prawdopodobna podwyżka składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla prowadzących działalność gospodarczą w przyszłym roku będzie wynosić  5,3 proc.

Miesięcznie będzie to około 39 zł więcej. Jednak ile wynosi ostatecznie składka zdrowotna na 2013 rok dowiemy się dopiero w styczniu, kiedy Główny Urząd Statystyczny poda dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Według tego wskaźnika wylicza się wymiar składek na kolejny rok.

Więcej: pb.pl
Karolina Topolska
5.12.2012