Puls Biznesu: Rynek pracy czeka ciepła zima

Eksperci już od kilku miesięcy dostrzegają poprawę na rynku pracy. Analitycy zapowiadają teraz ożywienie gospodarcze i wzrost optymizmu wśród pracodawców. Spokojny o losy swojej firmy przedsiębiorca chętniej zwiększy zatrudnienie – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Dynamika tworzenia nowych miejsc pracy wciąż jest skromna i może upłynąć trochę czasu, zanim osiągnie zadowalający poziom, jednak zmierza we właściwym kierunku. Badania pokazują, że zatrudnienie wzrosło o 4 proc., a 12 proc pracodawców planuje je zwiększyć w najbliższym czasie, zaś redukcje etatów przewiduje jedynie 9 proc.

Wzrosty w czwartym kwartale tego roku cieszą tym bardziej, że jest to kwartał dla gospodarki zawsze najcięższy ponieważ kończą się prace sezonowe. Tym razem jednak widać wyraźnie, że rynek pracy zaczyna się stabilizować.

Od kilku kwartałów można zaobserwować poprawę perspektyw zatrudnienia w handlu detalicznym i hurtowym, transporcie, logistyce i komunikacji. Przewidywany jest też wzrost zapotrzebowania na inżynierów, techników, handlowców i wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Poprawiły się również prognozy dla budownictwa, sektora utility (energetyka, gazownictwo, wodociągi) oraz produkcji przemysłowej.

Więcej:pb.pl
10.09.2013
Dorota Czerwińska
LINK