Puls Biznesu: Politycy boją się finansować biznes

„Powstanie powszechnego samorządu gospodarczego stoi pod znakiem zapytania” – informuje Puls Biznesu.

„Pięć dużych organizacji przedsiębiorców – Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług – przedstawiło wczoraj projekt ustawy o samorządzie gospodarczym, do którego z mocy prawa miałyby należeć wszystkie firmy (z kilkoma wyjątkami). Powszechny, ogólnopolski samorząd gospodarczy byłby finansowany z 0,2-procentowego odpisu z wpływów z podatku VAT. Rocznie koszt sięgałby więc około 200 mln zł.”

„Nadzór nad samorządem sprawowałby rząd. Projektodawcy przekonują, że dzięki istnieniu jednej, silnej organizacji wszystkich firm głos biznesu w sprawach gospodarczych byłby wreszcie słyszalny i władza musiałaby się z nim liczyć.”

Więcej: pb.pl
Jarosław Królak
9.03.2010