Puls Biznesu: Partnerstwo raczej nie dla małych firm

 

„Z zadowoleniem przyjmujemy proponowane przez rząd zmiany w przepisach o partnerstwie publiczno-prywatnym, gdyż dotychczasowa procedura jest tak skomplikowana, kosztowna, sztywna i czasochłonna, ze w rezultacie pozostaje martwym zapisem” – cytuje Prezesa ZRP Jerzego Bartnika dziennik Puls Biznesu.

„Reprezentujemy jednak mikro- i małe przedsiębiorstwa, które nie dysponują wolnym kapitałem. W środowisku rzemieślniczym nie było do tej pory zainteresowania partnerstwem publiczno-prywatnym.
Długi okres amortyzacji obiektów użyteczności publicznej powoduje rozciągnięcie w czasie zwrotu kosztów, zaś stopy zwrotu większości przedsiębiorców oblicza się co najwyżej na kilka lat. (…)Konieczność dysponowania znacznymi środkami wyłącza de facto udział mikro- i małych przedsiębiorców jako inwestorów”.

Więcej: Puls Biznesu
27.02.2008