Puls Biznesu: OPZZ: Opłaty za zarządzanie OFE powinny zależeć od zysków

„Opłaty pobierane przez towarzystwa emerytalne za zarządzanie pieniędzmi przyszłych emerytów powinny zależeć od zysków tych funduszy – mówili przedstawiciele OPZZ na posiedzeniu zespołu ubezpieczeń Komisji Trójstronnej”, czytamy w Pulsie Biznesu.
„Zespół KT zajmował się w poniedziałek projektem nowelizacji ustawy o funduszach emerytalnych, dotyczącym m.in. obniżenia opłat pobieranych przez towarzystwa emerytalne za zarządzanie pieniędzmi gromadzonymi przez przyszłych emerytów.

Według rządowego projektu, o którym dyskutowali w poniedziałek przedstawiciele KT, jeżeli aktywa funduszu przekroczą 20 mld zł, opłata wyniesie 8,4 mln zł i nic ponadto, nawet gdyby aktywa te rosły.”

„PKPP Lewiatan zaproponował na poniedziałkowym posiedzeniu KT rezygnację z tego ograniczenia i przestawił własną propozycję wysokości opłat, jakie miałyby pobierać towarzystwa emerytalne. Rosłyby one do kwoty 65 mld zł aktywów netto funduszu; wówczas wynosiłyby miesięcznie 18,5 mln zł plus 0,01 proc. nadwyżki ponad 65 mld zł aktywów. Przy dalszych wzrostach aktywów funduszy opłaty nie zwiększałyby się.

Rozwiązaniu temu nie byli przychylni ani związkowcy, ani inne organizacje pracodawców. Jak powiedział PAP Jan Klimek ze Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP), już obecne opłaty nie są małe jak za tak niewielką liczbę operacji wykonywanych na rzecz funduszy przez towarzystwa emerytalne”. Nie jesteśmy gotowi na bezkrytyczne przyjmowanie propozycji Lewiatana, bo jeżeli można coś zaoszczędzić dla przyszłych emerytów, to przede wszystkim takie działania są naszym celem; a obniżka opłat pobieranych przez towarzystwa emerytalne do takiej oszczędności się przyczyni” – powiedział Klimek. Ekspert ZRP przytoczył wyliczenia Lewiatana, z których wynika, że ta propozycja oznaczałaby zmniejszenie przyszłych emerytur o ok. 10 zł. Jego zdaniem, „jest to kwota, której nie wolno lekceważyć”. „O wszystkich zgłoszonych w komisji propozycjach trzeba jeszcze rozmawiać” – zaznaczył. „

Więcej Puls Biznesu
16.03.2009