Puls Biznesu: Minister finansów nie ufa biznesowi

Jak informuje „Puls Biznesu” z inicjatywy Ministerstwa Finansów w Radzie ds. Unikania Opodatkowania nie będzie przedstawiciela strony pracodawców.

W założeniu rada ma być ciałem doradczym dla szefa resortu finansów w kwestiach związanych z unikaniem opodatkowania przez firmy. MF twierdzi, że nie może w niej zasiadać przedstawiciel świata biznesu, gdyż następuje tu konflikt interesów i pojawiają się wątpliwości co do bezstronności takiej osoby.

Eksperci ze strony pracodawców zwracają uwagę na bezzasadność tych zarzutów. Rada ma doradzać ministrowi finansów w kwestii transakcji gospodarczych, nie ma jednak mocy sprawczej. Nie ma zagrożenia, że nastąpi konflikt interesów. Konieczne jest więc, by w radzie zasiadała osoba znająca realia biznesowe, by przygotowana opinia była kompleksowa.

Więcej: pb.pl
02.02.2015
Jarosław Królak
LINK